Organisation VM 2006

Projektgrupp
Leif Carlheimer, VM-general, Hammarby Bandy
Thomas Fransson, Hammarby Bandy
Stefan ”Lillis” Jonsson, Hammarby Bandy
Martin Fransson, Svenska Bandyförbundet
Mattias Rindberg, Stockholm Visitors Board

Styr-/referensgrupp
Kenneth Kvist, Hammarby Bandy
Rolf Käck, Internationella Bandyförbundet
Anders Bergström, Ssvenska Bandyförbundet

WCS 2006 Quality
Frank Peters, Holland
Toraudun Sörensen, Norge


Media
Martin Fransson

Ekonomi/Administration
Thomas Fransson

Marknad
Thomas Fransson

Lagansvarig
Stefan Karlsson

Domare
Rolf Karlsson

Bankett
Stockholms Stad

Övriga arenor
Stefan ”Lillis” Jonsson

Logistik – Boende – Mat – Clarion – Transporter
(bussar, VIP, domare, utländsk media)
Lars Olofsson

Arrangemang Zinken – VIP – Arenaförsäljning – Invigning/avslutning
– Säkerhet – Domare/sekretariat – Entre
Stefan Magnusson


Kontaktuppgifter, nyckelpersoner:

Leif Carlheimer
VM-general
+46 8-699 72 06
leif.carlheimer@hammarbybandy.se

Martin Fransson
Mediaansvarig
+46 70-626 30 08
martin.fransson@svenskbandy.se

Rolf Käck
Generalsekreterare Internationella Bandyförbundet
+46 70-323 20 40
rolf.kack@svenskbandy.se